O nas

European Funds z siedzibą w Szczecinie zostało zarejestrowane w dniu 16 czerwca 2010 roku. Historia European Funds jest jednak znacznie wcześniejsza. Doświadczona kadra menedżerska i umiejętnie tworzone strategie inwestycyjne sprawiły, że w krótkim czasie stało się rozpoznawalnym graczem na rynku consultingowym. Obecnie European Funds jest dynamicznie rozwijającą się jednostką, współpracującą na zasadzie partnerstwa z wieloma liczącymi się na rynku podmiotami.

European Funds zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla przedsiębiorstw, pożyczkami unijnymi oraz poręczeniami unijnymi. Menedżerowie, którzy kierują European Funds, mają wieloletnie doświadczenie w renomowanych instytucjach finansowych. Dzięki swojej wiedzy, profesjonalnie i pewnie prowadzą doradztwo unijne, jednocześnie zapewniając swoim Klientom maksymalne bezpieczeństwo inwestycji. European Funds to przede wszystkim możliwość pozyskania kapitału unijnego na rozwój firmy.

Od 2010 roku z sukcesami rozwijamy doradztwo finansowe Finare Group – www.finare.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!

Aktualności

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Celem Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Pilotażowa formuła Programu realizowana jest od grudnia 2013 r. na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitarnym – konkurs RPO województwa zachodniopomorskiego

Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitarnym – konkurs RPO województwa zachodniopomorskiego   Finare Group informuje, że w dniu 30 kwietnia 2014r. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/6.4/2014/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na

Load More Posts

Nasza firma w liczbach

Nasi klienci
Wnioski złożone
Wnioski rozpatrzone pozytwnie
Suma pozyskanego finansowania

Nasi partnerzy